Udmeldelse

Ønsker du at melde dig ud af Lauget, skal dette ske senest ved udgangen af august ved at du sender en mail til Skatmesteren.

1) Da Lauget én gang årligt (primo/medio september) optager nye medlemmer fra ventelisten, er det vigtigt at information omkring udmeldelse sker senest ved udgangen af august, da Laugets bestyrelse ellers ikke har mulighed for at vurdere, hvor mange nye medlemmer, der bør tilbydes medlemskab.

Er udmeldelse ikke sket inden udgangen af september, skal du betale for et år mere (kontingentåret starter 1. oktober samtidig med badesæsonen).

2) Har du nøgle til Vinterpaladset, så oplys din bankonto i mailen til Skatmesteren.

3) Læg nøglen i Vinterpaladset i en kuvert til Skatmesteren (alternativt kan nøglen afleveres på Havnemesterkontoret).

4) Når Skatmesteren har modtaget din nøgle, så overføres nøgledepositum til din bankkonto.

Niels Hjortboe, marts 2019

Print Friendly, PDF & Email