Medlemsskab

Daab_i_regn
Dåb i regnvejr – alle skjoldunger, som fast har badet i 2 år har ret til at blive døbt. Dermed avancerer de til vikinger/skjoldmøer.
(Foto: Jesper Alstrøm).

Vi er 480 medlemmer i oktober 2016 – og er dermed i Top-15 blandt vinterbaderforeninger i Danmark, vi er den næststørste forening på Rungsted Havn og én af de største foreninger i Hørsholm Kommune.

Nye medlemmer optages årligt 1. oktober i forbindelse med at vikingeåret starter med Standerhejsning første lørdag i oktober.

Begrundede ansøgninger om medlemskab skal være indsendt senest 15. august og kun via hjemmesiden for at komme i betragtning. Du må gerne folde dig ud humoristisk i feltet for begrundelse. Ca. 1. september får du besked om du er optaget.

Vi nærmer os den maksimale grænse for, hvor mange der fysisk kan være i Vinterpaladset, så optaget afhænger i høj grad af, hvor mange der har meldt sig ud i årets løb.

Du finder den elektroniske formular til anmodning om medlemsskab under menupunkt ‘Om Lauget’.

… som nyt medlem er du skjoldunge … efter to års badning og dåb er du viking/skjoldmø …

Det koster 500 kroner i indskud + 400 kroner i årligt kontingent – altså i alt kr. 900 –  som betales ved optagelsen. Kontingentet dækker frem til næste ordinære

kontingent, som betales i maj. Vil du have nøgle til Vinterpaladset skal du betale 150 kroner i depositum.

Nøglen er personlig og må ikke lånes ud.

Mere om kontingent, se menupunkt Kontingent.

Guide til kategorierne

Lauget går ikke op i titler – men helt uden om kategorier kommer vi ikke, og dem er der fire af:

Nye medlemmer er skjoldunger, som efter 2 års badning har ret til blive døbt – og så er de avanceret til vikinger/skjoldmøer. Medlemmer, som ikke aktivt bader, er skrællinger. Og de, der bader fra broen uden medlemskab, er turister. Den sidste kategori findes især om sommeren, hvorefter de går i hi.

Det Fremskudte Sangkor

Første arrangement, nye medlemmer ventes at deltage i, er Standerhejsningen første lørdag i oktober. Her udgør de Det Fremskudte Sangkor, hvor de under musikalsk ledelse af Runerister Jens Hage lærer Laugets morgensang at kende. Det har samtidig de to praktiske fordele, at nye medlemmer præsenteres, og at de øvrige medlemmer får hjælp til at huske teksten …

Opdateret oktober 2016 – Erling Madsen

Det Fremskudte Sangkor ved Standerhejsning i oktober 2016: Nye medlemmer udgør koret, der lærer Godmor’n-sangen.
(Foto: Erling Madsen).

Hørsholm-Rungsted Vikingelaug: Det Fremskudte Sangkor af nye medlemmer.

Print Friendly, PDF & Email