Bombizz til Sydmolen

Heading Bom-Bom-Bom

 

Den sproglige logik er ikke tilstede, fordi vi taler om bommen og om bombizzen, der skal til for at passere bommen ind til Sydmolen.

For det er slet ikke en bom, men to pullerter, som hæves/sænkes.

Og de dukker op igen mandag 15. maj. 2017.

Til gengæld er systemet klart og logisk samt uændret:

  1. Som medlem af Lauget har du ret til at passere.
  2. Du køber en bombizz for 250 kroner på Havnekontoret, som har medlemslisten.
  3. Brobizzen er en engangsinvestering.
  4. Du har kun adgang mellem kl. 4 og kl. 10 – gælder alle dage.
  5. Når bådene i oktober skal på land, så åbnes bommen og alle kan frit køre ind om vinteren.
  6. Om foråret, når bådene atter er i vandet, så skal du igen bruge brobizz for at komme ind.
  7. Det er ikke muligt at få adgang uden for det angivne tidsrum, da det især om sommeren med mange badegæster vil give for megen trafik på Sydmolen, og det kan i givet fald skabe problemer for redningskøretøjer.

Bestyrelsen, 9. oktober 2015
(ajourført 7/5-17)

Print Friendly, PDF & Email