Kontingent

Høvdingen kommer efter dem, der ikke betaler til tiden. Tegning: Jens Hage.

Kontingentet i Lauget fastsættes på Generalforsamlingen i april og skal være betalt i løbet af september. Det er hvert medlems pligt selv at sørge for indbetalingen. Lauget udsender en stribe informationer om kontingentet i nyhedsbrevet, i direkte mail, på Opslagstavlen i Vinterpaladset og på hjemmesiden. Så der er absolut ingen undskyldning for ikke at sørge for at få betalt til tiden!

Kontingent er kr 300 i 2017-’18
… betal til tiden, restance er usocial
Betaler du ikke til tiden, får du en rykker, og så løber der 100 kroner på i gebyr. Og kan du stadig ikke finde ud af at betale, stiller du dig op i køen til at blive ekskluderet.

Der er 2 måder at betale på:
1. Gennem Netbank
Laugets bankkonto i Danske Bank: Reg.nr. 9570 kontonr. 0012618115.
2. Gennem MobilePay
Tast beløbet ind og tast modtager: 16972. (Altså ikke noget telefonnummer!)
Har du problemer? Ring til MobilePay-support 45 14 44 47.

Medlemskabet i Lauget gælder for 1 år regnet fra hvert års 1. oktober. Udmeldelse skal ske til kassereren inden den nye sæsons begyndelse og inden 1. oktober. I modsat fald er hele årskontingentet forfaldent til betaling.

Kontingentet for 2017-18 blev nedsat med 100 kroner til 300 kroner: For 82 øre om dagen får du et herligt kick og selskab af masser af muntre og hyggelige mennesker. Alt sammen elementer, som udløser lykkegivende endorfiner i hjernen!

Hvis du deltager i Standerhejsningen første lørdag i oktober og Julebadningen 24. december, får du også gratis morgenmad 2 gange, og en deltagelse i Generalforsamlingens middag udløser også et klækkeligt tilskud. Så alt i alt får du nærmest kontingentet tilbage og bader gratis!

Glemmes skal heller ikke, at du får Laugets nyhedsbrev en masse gange i årets løb og også ved enhver given anledning kan opleve vort uforglemmelige, ekstremt musikalske lurblæserlaug, »Lurendrejerne«.

November 2017 – Erling Madsen
Ajourført vedr. bankkonto juni 2018

Print Friendly, PDF & Email